چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محسن بهمنی دانشیار03832324401mohsen.bahmani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مصطفی سفیدروح استادیار03832324401mostafa.sefidrouh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
لیلا فتحی استادیار03832324401leila.fathi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است