آیین نامه ها و فرم ها


٠٦ آذر ١٤٠٢ ساعت ٨:٤٣   
تعداد بازدید:    ٩١    

 

آیین نامه ها و فرم ها 

  پيوست ها
قانون تشکیل هیات امنا
آیین نامه اعتبارات مرکز نو آوری
فرم گزارش کار مرکز نو آوری

فرم پروپوزال ثبت ایده در مرکز نوآوری(  2013 word )

فرم پروپوزال ثبت ایده در مرکز نوآوری(  2021 word )
فرم قرارداد مرکز نوآوری
فرم گزارش پیشرفت کار جهت دریافت هزینه
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱