یکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر مدیریت امور فناوری
سید مرتضی هاتفی
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hatefi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است