پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٢٩٨٣
 

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد در خصوص پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری، مطابق آئین نامه های استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 98-97

کد اطلاعیه: ٧٢٢٩
تاریخ انتشار: ٠٤ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٤:٢٩

 

 

بر اساس آئين نامه استعدادهاي درخشان به شماره 67272/ 21مورخ 18/ 4/ 93    و اصلاحيه 237200/ 21 مورخ 16/ 12/ 93 و ساير ابلاغيه هاي اصلاحي و شيوه نامه مصوب دانشگاه

 

به اطلاع دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي( از دانشگاه شهركرد و نيز ساير دانشگاهها ) كه متقاضي پذيرش در مقطع دكتري ( Ph.D ) رشته هاي تحصيلي مندرج درانتهاي اين اطلاعيه براي نيمسال اول    98-97  باشند ، مي رساند ضمن مطالعه دقيق موارد ذيل ورعايت آنها ، نسبت به تكميل مدارك لازم  و ارسال پستي آنها و يا تحويل مستقيم به كارشناس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد ( خانم طاهری ) ، اقدام نمايند . فقط  مدارك كاملي كه تا تاريخ 19/ 2/ 97 دريافت شوند قابل بررسي خواهند بود و پس از آن امكان  بررسي درخواست متقاضيان وجود نخواهد داشت .   

*  فرم درخواست پذيرش ثبت نام و فرم گواهي وضعيت تحصيلي نيز ضميمه اين اطلاعيه و قا بل دانلود  مي باشد .                                                             

 

علاوه براين، توجه بر موارد زير ضروري و مهم است :

 1-  احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري و عدم منع قانوني براي ادامه تحصيل

 2-  رشته تحصيلي مورد تقاضا با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي داوطلب مرتبط بوده    ( به تشخيص گروه آموزشي مربوطه) و در فهرست رشته هاي آزمون دكتري سال تحصيلي جاري دانشگاه ( پيوست اين اطلاعيه ) باشد.

3- دانشجويان نيمسال آخر كارشناسي ارشد و يا نيمسال آخر دكتري حرفه اي دانشگاهها نيز كه تا 31/ 6/ 97 از پايان نامه خود دفاع نمايند، به شرط برخورداري از شرايط الزامي جداول امتيازات، مي توانند ثبت نام نمايند.

4-  زمان سپري شده از تاريخ دانش آموختگي كارشناسي ارشد حداكثر 2سال باشد ( فقط دانش آموختگان نیمسال دوم 95-94 مجاز به شرکت در این پذیرش و ارسال مدارک می باشند).

5-  لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شيوه آموزش محور و نيز دانشگاههای پیام نور ، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگيان ، مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند ، امكان عودت مدارك و وجه وجود نخواهد داشت ( اين گروه مي توانند براي مؤسسات آموزشي غير دولتي و در مجموعه هاي فوق الذكر و مشابه اقدام نمايند ).

6-  پرونده داوطلباني كه شرايط لازم اوليه را دارا باشند، جهت اعلام نظر تخصصي گروه آموزشي به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد. واجدين شرايط اعلامي دانشكده،از طريق وب سايت دانشگاه ( يا به صورت تلفني و یا پیامک) جهت مصاحبه تخصصي دعوت خواهند شد. دعوت شدگان در صورتي كه مدارك و امتيازات علمي و پژوهشي اضافي تا زمان مصاحبه نيز بدست آورند،حتما موضوع را در اسرع وقت به شماره همراه 0937 274 1890 ) ( پيامك نمايند و مستندات مذكور رابراي ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند.

7-  به مدارك ناقص و يا دريافت شده پس از مهلت مقرر، ترتيب اثر داده نمي شود و مدارك ارسالي و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

 

توجه:براي اطلاع ومطالعه دقيق آئين نامه هاي پذيرش دكتري بدون آزمون و اصلاحيه ها به سايت سازمان سنجش رجوع شود.

شرايط علمي ، آموزشي و تحصيلي داوطلبان :

 

8- داشتن حداقل معدل كل همتراز شده بدون احتساب پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي)    و معدل كل كارشناسي مطابق گروه بندي به شرح ذيل:

الف) رشته هاي كارشناسي ارشد بازير گروه رشته هاي علوم انساني و هنر در آزمون سراسري، به ميزان حداقل ۱۷ در كارشناسي ارشد و حداقل ۱۶ در دوره كارشناسي.

ب ) رشته هاي كارشناسي ارشد ( و يا دكتري حرفه اي) بازير گروه هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك در آزمون سراسري، به ميزان حداقل5/ 16كارشناسي ارشد و حداقل ۱۵ در دوره كارشناسي.

9- كسب حداقل 60 امتياز از مجموع جداول فعاليت هاي آموزشي پژوهشي و مصاحبه تخصصي مصوب در آيين نامه وزارتي ( حد نصاب مبناي آئين نامه وزارتي 60 از 100 تعيين شده است ).

 * تبصره مهم: كسب حداقل 7 امتياز از  رديف (1-1) جداول امتيازات پژوهشي مربوط به مقالات كامل علمي – پژوهشي   ( داخلي و يا خارجي با نمايه معتبر ISI   يا ISC  داراي IF  ) مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي الزامي است. ( لذا ارائه گواهي چاپ و يا گواهي پذيرش معتبر براي چاپ - بدون قيد و شرط - در مدارك ارسالي ضروري بوده و در غير اينصورت پرونده بررسي نخواهد شد ).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پايان نامه ، نام دانشجو نفر اول و يا بلافاصله پس از نام استاد يا استادان راهنما و مشاور باشد.

*  كسب حداقل 60 امتياز از مجموع جداول  امتيازات، براي مراحل بعدي ارزيابي الزامي خواهد بود.

 * ملاك تعيين اولويت داوطلبان براي پذيرش مجموع كل امتيازات از جداول 2،1و3 ارزشيابي است و در شرايطي كه امتياز كل اكتسابي چند داوطلب در يك رشته برابر باشد، اولويت بندي اين افراد براساس امتياز رديف (1) از جدول امتيازات پژوهشي تعيين مي شود.

 10- به دانش آموختگان كارشناسي ارشد با بيش از 5 نيمسال تحصيلي ، دكتري حرفه اي با بيش از 13 نيمسال تحصيلي و كارشناسي با بيش از 8 نيمسال تحصيلي، از رديف هاي 8 و 9 جدول ( امتيازات آموزشي ) امتيازي تعلق نمي گيرد. اما مجاز به ثبت نام و كسب ساير امتيازات هستند.

 

مدارك لازم :

1 – تكميل فرم درخواست ( ضميمه اين اطلاعيه و قابل دانلود از سايت دانشگاه ) با دقت كامل. تاكيد مي شود كه فرم هاي ناقص ، مخدوش و غير مستند بررسي نخواهد شد.

2 – تكميل فرم گواهي وضعيت تحصيلي كارشناسي ارشد(قابل دانلود از سايت دانشگاه) و يا گواهي های معتبر دیگر  از دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد و نیز دوره کارشناسی که دربردارنده مفاد علمی آموزشی فرم فوق الذکر باشند.

3 – مستندات كافي و رسمي مربوط به بند هاي فوق الاشاره در خصوص شرايط و ضوابط ضروري ( آموزشي ، پژوهشي )

4-  معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجوي (براي دانشجويان المپيادي) و معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ( براي برگزيدگان جشنواره ها)

5- تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي  ISI ، ISC  كه داراي پذيرش قطعي و یا چاپ شده باشند . (در صورت انتشار مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب که مورد ادعای متقاضی هستند.

 6– يك قطعه عكس پشت نويسي شده الصاق شده بر روي فرم تقاضا ، همراه با تصويرصفحه اول شناسنامه و كارت ملي                            

7 – ريز نمرات دوره كارشناسي ارشد و دوره كارشناسي (با تائيد دانشگاه و درصورتی که دانشگاه تائيد ننماید، متقاضي شخصا صحت نمرات را امضاء و تعهد نمايد.  )

8 – تصوير چكيده پايان نامه كارشناسي ارشد و گواهي مستند نمره آزمون زبان انگليسي استاندارد ( الزامي نيست اما  در صورت برخورداري ار آن، مطابق جدول ارزيابي وزارتي امتياز دارد ).

8 – اصل رسيد بانكي به مبلغ 000/ 700   ريال ( ۷۰ هزار تومان ) به حساب شماره 7871915028 بانك تجارت شعبه دانشگاه شهركرد به نام تمركز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه شهركرد .

توجه فرمائيد :

*دانشگاه در رد يا پذيرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئين نامه ها و شيوه نامه مصوب دانشگاه،از اختيار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارك حق خاصي را براي داوطلبان ايجاد نمي نمايد. همچنين مدارك و هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

* تحصيل پذيرفته شدگان از طريق اين دستورالعمل به صورت رايگان و تابع مقررات و ضوابط تحصيل دوره هاي تحصيلات       تكميلي دانشگاه است.

 

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارك :

شهركرد – كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد– حوزه معاونت آموزشي– دفتراستعدادهاي د رخشان

 

*حتماً بر روي پاكت: نام متقاضي، رشته مورد درخواست دكتري، تلفن همراه قطعي و در دسترس و جمله « پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري » نوشته شود.

 

( متقاضي محترم : هر گونه اطلاع رساني از سوي دانشگاه ،توسط درج اطلاعيه در وب سايت دانشگاه   ) www.sku.ac.ir   )يا بصورت تماس تلفني و يا ارسال پيامك به تلفن همراه متقاضي انجام خواهد شد . در صورت ضرورت برای طرح سوالات خود فقط از طريق ارسال پيامك به شماره  09372741890  با نوشتن نام متقاضی ، رشته ، اشاره به مقطع دكتري و پرسش مورد نظر اقدام شود . از تماس تلفني و مراجعه جداً خودداري نمائيد -  با تشكر )

 

 

فهرست  رشته گرايش هاي دكتري ( PhD ) دانشگاه شهركرد براي پذيرش بدون آزمون ورودي

بر اساس آئين نامه و ضوابط استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 98-97 ، ( 31 رشته گرايش )

 

 

ردیف

رشته

گرایش

1

مهندسی برق

قدرت

2

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی – شاخه مكانيك جامدات

3

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

4

اگروتكنولوژي

   اكولوژي گياهان زراعي

5

مهندسی مکانیک بیوسیستم

انرژيهاي تجديدپذير

6

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

7

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فناوريهاي پس  از برداشت

8

مهندسي آب

آبیاری و زهکشی

9

مهندسي آب

منابع آب

10

مديريت منابع خاك

 فيزيك و حفاظت خاك

11

مديريت منابع خاك

منابع خاك و ارزيابي اراضي

12

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك

شيمي خاك و حاصل خيزي و تغذيه گياه

13

 ژنتيك و به نژادي گياهي

----

14

علوم و مهندسي باغباني

فيزيولوژي توليد و پس از برداشت

15

علوم دامي

تغذيه دام

16

علوم دامي

تغذيه طيور

17

علوم زمين

پترولوژي

18

علوم و مهندسي جنگل

مديريت جنگل

19

علوم و مهندسي مرتع

----

20

علوم و مهندسي آبخيزداري

حفاظت آب و خاك

21

بهداشت مواد غذائي

----

22

باكتري شناسي

----

23

بيماريهاي داخلي دامهاي بزرگ ( دستياري )

----

24

بهداشت و بيماريهاي پرندگان

----

25

رياضي

آناليز

26

رياضي كاربردي

----

27

شيمي

شيمي تجزيه

28

فيزيك

ماده چگال

29

فيزيولوژي ورزشي

----

30

زبان و ادبيات فارسي

----

31

زبان و ادبيات فارسي

ادبيات عرفاني

32

آموزش زبان انگليسي

----

 

 

 

 

 

 

 

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری بر اساس آئين نامه وزارتي و اصلاحيه آن

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ( جمع 40 امتياز )

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزيابي دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

1

مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)مرتبط با پایان نامه

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی(خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7

 امتیاز

 

 

 

40 امتیاز

 

 

- هرمقاله تا 7 امتیاز

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

- برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6 امتیاز

هر مقاله تا 3 امتیاز

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر( داخلی یا خارجی)

-

4 امتیاز

هر مقاله خارجی تا 2 و هرمقاله داخلی 1 امتیاز

 

4

تألبف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4 امتیاز

-

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

حداقل لازم و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

7

40

 

 

 

          توجه: براساس آيين نامه وزارتي كسب حداقل 7 امتياز از مقاله علمي، پژوهشي رديف1 جدول فوق الزامي است.درغيراين صورت

                   تحت هيچ شرايطي متقاضي مجاز به استفاده از اين آيين نامه نمي باشد. 

                   

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی ( جمع 30 امتياز )

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزيابي دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

6 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

8

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

3 امتیاز

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

 

9

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

 

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره  4 آئين نامه وزارتي

 

 

جمع

30

 

 

 

           * رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند،  از امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند مي شوند.

 

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه (حداکثر30 امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3 امتیاز

 

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3 امتیاز

 

17

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه               

15 امتیاز

 

 

جمع

30

 

 

 

لطفاً فرم ثبت نام و فرم گواهي وضعيت تحصيلي را از سايت دانلود نمائيد. 

 

 

ه ااطلاع كليه متقاضيان پذيرش دكتري سهميه استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي 98-97 مي رساند كه مهلت ارسال مدارك تا مورخه 97/02/31تمديد مي شود.

 

لازم به ذكر است كه رشته دكتري رياضي - جبر نيز به جدول رشته ها افزوده مي شود.

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است