چهارشنبه ١٨ تیر ١٣٩٩


 

گروه ژنتیک  اولین بار در سال 1382 با جذب دانشجو در رشته سلولی و مولکولی با گرایش ژنتیک به عنوان بخشی از گروه زیست شناسی آغاز به کار نمود و در سال 1386 به عنوان گروهی مستقل در کنار سایر گروههای مجموعه علوم زیستی مشغول به فعالیت شده و در این مدت با پیشرفتی چشمگیر به کار خود ادامه داده و می دهد. در حال حاضر حدود 200 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش ژنتیک در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

 همزمان در سال 1386 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پذیرش شدند که با موفقیت و در بازه زمانی استاندارد فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضردوره سوم کارشناسی ارشد در حال شروع پایان نامه خود می باشند. 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است