چهارشنبه ١٨ تیر ١٣٩٩


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه  

 

 

گروه ژنتیک

 

تخصص‌های موجود

ژنتیک ملوکولی ، زیست سلولی ، میکروبیولوژی

توانایی ساخت دستگاه یا ابزار

 • توانایی تولید کلیه مواد زیستی نظیر دارو های نو ترکیب  ، تهیه کیت های تشخیصی  ، تولید واکسن های نو ترکیب ، تولید پروتین های نو ترکیب فراورده های خونی  ، تولید حشره کش های زیستی  ، تولید تجزیه کننده های زیستی
 • ساخت سیستم­های انتقال ژن بر مبنای ناقل های ویروسی
 • تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان
 • تولید بیوتکنولوژی افزودنی­هایی از قبیل پروبیوتیک­ها، آنزیم­ها ، ویتامین­ها و اسیدهای آمینه و استفاده از سامانه­ های انتقال ترکیبات فعال زیستی در صنایع غذایی

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • بررسی مکانیسم­های مولکولی بر همکنش گیاه – پاتوژن
 • ایجاد مقاومت به بیماری­های قارچی
 • ایجاد مقاومت به علف کش­ها ( توسعه گیاهان مقاوم به گلایفوسیت)
 • مشاوره در زمینه بیماریهای ژنتیکی
 • مشاوره و همکاری با کارخانجات و شرکت های تولید کننده مواد بیولوژیک

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • تشخیص بیماری­های ژنتیک تک ژن و چند عاملی
 • تشخیص بیومارکر ها
 • تشخیص  مولکولی بیماری­های دامی  و توسعه واکسن­های جدید
 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است