شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧


- آزمایشگاه باغبانی عمومی 

-آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

-آزمایشگاه فیزیولوژی و هورمون های گیاهی

-آزمایشگاه گیاهان داروویی

گلخانه های آموزشی و پژوهشی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است