دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨


لیست رشته‌ها و گرایش‌های موجود در گروه

مقطع تحصیلی

نام رشته

گرایش

 اولین سال پذیرش دانشجو

کارشناسی

علوم باغبانی

عمومی

1384

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

عمومی

1387-1392

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

میوه کاری

1390

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

گیاهان زینتی

1391

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

سبزیکاری

1393

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

1393

دکتری

علوم باغبانی

فیزیولوزی و اصلاح درختان میوه

1392

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است