چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
فردین شالویی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
fardin.shaluei@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shalooei
اعضای هیئت علمی گروه
محمدرضا اشرف زاده
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324423
mrashrafzadeh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashrafzadeh
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~espirali
روح اله رحیمی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
rrahimi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~RoRahimi
رسول زمانی احمد محمودی
دانشیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rzamani
فردین شالویی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
fardin.shaluei@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shalooei
مهرداد فتح اللهی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fatolahi
نسرین قرهی
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324423
nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Gharahi
فرزانه نیکوخواه
استادیار گروه شیلات و محیط زیست
03832324401
f_nikookhah@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nikokhah
ایرج هاشم زاده سقرلو
دانشیار گروه شیلات و محیط زیست
32324423
ihashem@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemzadeh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است