شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی دانشیار03832324401pirali_esmaeil@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
روح اله رحیمی دانشیار03832324401rrahimi@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فردین شالویی استادیار03832324401fardin.shaluei@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
مهرداد فتح اللهی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
ایرج هاشم زاده سقرلو دانشیار32324423ihashem@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است