شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محمدرضا اشرف زاده استادیار03832324423mrashrafzadeh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
روح اله رحیمی استادیار03832324401rrahimi@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
رسول زمانی احمد محمودی دانشیار03832324401zamani@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فردین شالویی استادیار03832324401fardin.shaluei@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
مهرداد فتح اللهی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
نسرین قرهی استادیار03832324423nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فرزانه نیکوخواه استادیار03832324401f_nikookhah@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
ایرج هاشم زاده سقرلو دانشیار32324423ihashem@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است