سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
عبدالهعبدالهیكارشناس امور آموزشي دانشكده2150
فاطمهطادی بنیکارشناس تجاری و کارشناس پشتیبانی مرکز رشد03833348210
حسینرحیمی پردنجانیکارشناس آزمایشگاه شیلات32322546
آرزورییسی  

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است