دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٢٦٥
 

مسئول ایمنی زیستی دانشکده علوم:

تاریخ آزمون ایمنی در آزمایشگاه


کد اطلاعیه: ٣٧

تاریخ انتشار: ٠٨ آبان ١٣٩٨ ساعت ٩:٢٠

تاریخ امتحان ایمنی در آزمایشگاه 13 آبان 1398 ساعت 12:15 الی 13:15 در سالن امتحانات دانشکده علوم پایه 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است