شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


 اسامی مدیران گروه زبان و ادبیات فارسی از انتصاب اولین مدیر گروه تا به امروز به شرح ذیل است:
 
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
1
دکتر منصور میرزانیا
20/9/79
4/10/85
2
دکتر جهانگیر صفری
4/10/85
26/11/89
3
دکتر سید جمال الدین مرتضوی
26/11/89
تا کنون
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است