شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 1374 فعالیت خود را با هدف تربیت کارشناس به منظور فراگیری جنبه های مختلف آثارنظم و نثر فارسی و بهره گیری از آنها در بخشهای علمی و فرهنگی ،با پذیرش 40 دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نمود . این گروه در سال 1381 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات محض، در سال 1386 در  مقطع کارشناسی رشته ادبیات داستانی،در مهرماه سال 1389 در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات مقاومت ّدر نیمسال دوم 1390اولین دوره دکتری محضو درسال1391 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری با گرایش های عرفانی و معاصر نمود. در حال حاضر حدود 300 دانشجو در گروه مشغول به تحصیل هستند. اعضای تمام وقت این گروه 9 نفر هستند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است