یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
احمد امین استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
اسماعیل صادقی استادیار-sadeghiesma@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
جهانگیر صفری استاد تمام‎038-32324411safari-j@sku.ac.ir          safari_706@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
ابراهیم ظاهری دانشیار-zaheri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مسعود فروزنده استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
پرستو کریمی استادیار32324401 karimi-p@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علیرضا محمدی دانشیار03832324401a.mohammadi344@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
علی محمدی آسیابادی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
سید جمال الدین مرتضوی استادیار03832324401baharahang@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
سیدکاظم موسوی استاد تمام03832324401mousavikazem@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
سجاد نجفی بهزادی استادیار najafi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مهران نجفی حاجیور استادیار najafimehran@sku.ac.ir / mehran.n.h.b@gmail.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است