دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦


نام و نام خانوادگی:

سید عباس احمدی شیخ شبانی
عنوان شغلی:
كارپرداز
محل کار:
مدیریت طرح و برنامه
آدرس پست الکترونيک:

تلفن محل کار:
2292

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است