عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
ایده سبز کوه   یکشنبه ١٩ بهمن ١
ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایران   چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است