عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
انتصاب معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد   شنبه ٥ آذر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور آموزشی دانشگاه شهرکرد   شنبه ٥ آذر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور اداری دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٧ آبان ١٤٠١
انتصاب معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٧ آبان ١٤٠١
انتصاب مسئول سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ١٠ آبان ١٤٠١
پیام رییس دانشگاه شهرکرد به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی   سه شنبه ٢٦ مهر ١٤٠١
انتصاب مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٣ آبان ١٤٠١
انتصاب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٢٠ مهر ١٤٠١
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد روابط عمومی دانشگاه شهرکرد شنبه ١٦ مهر ١٤٠١
انتصاب رییس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهرکرد روابط عمومی دانشگاه شهرکرد دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١
انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد   شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
انتصاب رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١
انتصاب رئیس اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد   یکشنبه ٣٠ مرداد ١٤٠١
دومین کنفرانس ملی آخرین دستاورد های مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم به میزبانی دانشگاه شهرکرد   چهارشنبه ١٦ شهريور ١٤٠١
برگزاری افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران به میزبانی دانشگاه شهرکرد   سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
دعوتنامه روز بزرگداشت روز معلم یکشنبه   یکشنبه ١١ اردیبهشت ١٤٠١
رویداد هم افزایی مدیریت ایران   سه شنبه ١٧ خرداد ١٤٠١
گردهمائی دبیران و اعضاء فعال انجمن های علمی و اساتید مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد شنبه ٢٧ فروردين ١٤٠١
انتصاب نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهرکرد وزارت علوم چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٤٠١
12


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱