بررسی میزان آمادگی دانشکده ها برای حضوری شدن کلاس های آموزشی با بازدید سرپرست دانشگاه شهرکرد

١٦ فروردین ١٤٠١ ساعت ١٤:٥٧    کد: ٤٧٣٧   
تعداد بازدید:    ١٦٤٩    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز سه شنبه  و چهارشنبه 16  و 17 فروردین 1401 دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکرد همراه با دکتر عباس کارگر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، دکتر حمدالله مشتاقی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر  احمد کیوانی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر عزیز الله مولوی معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه و دکتر محمد علی نظری مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه از دانشکده های دانشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان آمادگی این دانشکده ها برای بازگشایی دانشگاه و حضوری شدن کلاس های آموزشی قرار گرفت.

دکتر یاسر پیرعلی، کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها، سایت های کامپیوتر و امکانات رفاهی دانشکده ها را مورد بررسی و بازدید قرار داد و تصمیمات لازم برای رفع کمبود ها و نواقص اتخاذ شد.

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141