دانشگاه شهرکرد در جمع موثرترین دانشگاه های جهان

١٢ تیر ١٤٠١ ساعت ٨:١٦    کد: ٤٨٥٢   
تعداد بازدید:    ٣٩٦    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، به نقل از  مرکز همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، براساس آخرین رتبه‌بندی پایگاه بین‌المللی کلاریویت آنالتیکس (WoS-ESI) Essential Science Indicators) دانشگاه شهرکرد در جمع موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت.

براساس گزارش پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (ISI)، دانشگاه شهرکرد در بین اثرگذارترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی  جهان قرار گرفت.

اطلاعات این پایگاه هر دو ماه یک‌بار روزآمد می‌شود و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در ده سال اخیر در دسته یک درصد برتر پراستنادها قرار می‌گیرند را در تمامی رشته‌ها و نیز در 22 رشته موضوعی معرفی می‌کند. بر همین اساس دانشگاه شهرکرد در بین مؤثرترین دانشگاه‌های جهان براساس آخرین رتبه‌بندی پایگاه بین‌المللی کلاریویت آنالتیک  قرار گرفت.

برای تعیین رتبه ملی ابتدا دانشگاه‌ها به سه دسته جامع، پزشکی و صنعتی  تقسیم می‌شوند و آنگاه رتبه آن‌ها تعیین می‌ شود. سایر مراکز تحقیقاتی نیز به صورت جداگانه طبقه بندی می‌گردند. خلاصه وضعیت دانشگاه شهرکرد طبق این رتبه‌بندی طبق جدول ذیر قابل مشاهده است.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141