ارتقاء آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد به عنوان عضو فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران

٠٢ مهر ١٤٠١ ساعت ١٣:٥٠    کد: ٤٩٦٦   
تعداد بازدید:    ٧٢٥    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد روز چهارشنبه30 شهریور1401، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه پس ازگذراندن دوره آزمایشی، به عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران ارتقا داده شد.

گفتنی است: عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد به صورت سالانه در کنار سایر مراکز عضو، ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد و ارتقای نوع عضویت و بهرمندی از حمایت های این شبکه ، با توجه به امتیاز کسب شده در ارزیابی و طبق دستور العمل های شبکه انجام می گردد.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، با تسهیل دسترسی به خدمات آزمایشگاه‌ها، به شرکت‌ها و محققان دانشگاهی کمک کرده تا بتوانند دسترسی‌ سریع‌تر و ساده‌تری به خدمات آزمایشگاهی داشته باشند.

 با توجه به این‌که این شبکه زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، حمایت‌های معاونت از مراکز آزمایشگاهی، تنها در قالب عضویت در این شبکه و بر اساس دستورالعمل حمایتی شبکه صورت می‌گیرد. میزان و سقف حمایت‌ها در شبکه بر اساس امتیاز و رتبه آزمایشگاه‌ها در ارزیابی‌های دوره‌ای تعیین می‌شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱