عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد در علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)

٢١ آذر ١٤٠٢ ساعت ٨:٣١    کد: ٥٥٢٤   
تعداد بازدید:    ١٠٢٥٠     به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)، دکتر علی روحانی عضو هیات علمی گروه زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد در فهرست 424 پژوهشگر پر استناد در علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) قرار گرفت.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)، سالانه با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می نماید که در این گزارش، پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی ۱۰ ساله (1400-1391) معرفی شده اند.

این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر حوزه با استفاده از روش های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست‌سازی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نام‌های متنوع می‌شود انجام می‌پذیرد. پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه استنادی (Thr eshol d) به عنوان نخبگان علمی گستره علوم انسانی و اجتماعی، هنر و معماری در نظر گرفته می‌شوند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها است.

تعداد 424 نفر پژوهشگر برتر در گستره علوم انسانی و اجتماعی، هنر و معماری توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی، هنر و معماری دسته‌بندی شده‌اند.

 گفتنی است برخی از پژوهشگران در چندین حوزه‌ی موضوعی امتیاز لازم را کسب می کنند که به صورت جداگانه در حوزه‌ی چند رشته‌ای قرار داده شده‌اند.

اسامی پژوهشگران ایرانی پر استناد علوم انسانی و اجتماعی و هنر به تفکیک دانشگاه و حوزه موضوعی را اینجا مشاهده نمایید. 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱