تعداد بازدید: ٨٠١
 

اخذ کد اخلاق

کد اطلاعیه: ٢٢
تاریخ انتشار: ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ساعت ١٣:٢١

 

 

به اطلاع كليه پژوهشگران و اعضاء هيات علمي مي‌رساند، احتراما نظر به راه اندازي كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه شهركرد و تعيين دستورالعمل و فرآيند مربوط به دريافت كد اخلاق جهت پژوهش هاي مرتبط با آزمون هاي انساني و حيواني و براساس تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل دانشگاه شهركرد، كليه پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي داراي سوژه هاي انساني و حيواني مي بايست مصوبه كميته اخلاق در پژوهش را اخذ نمايند.

بديهي است از تاريخ 97/4/1 (تصويب نهايي دستورالعمل) مسئوليت انجام پژوهش هاي نيازمند دريافت كد اخلاق بدون اخذ مجوز، تخلف پژوهشي محسوب شده و مسئوليت آن برعهده مجري اصلي طرح و درمورد پايان نامه و رساله هاي تحصيلي به عهده استاد راهنما خواهد بود.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است