یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

ستاد امور رفاهی دانشگاه شهرکرد
مسئول ستاد امور رفاهی : دکتر  علی اصغر نقی پور

                                                                                               

        
اداره رفاه کارکنان با موضوع بررسی نیازهای رفاهی کارکنان تشکیل شده است و برای ایجاد زمینه‌هاسی متناسب برای حمایت مالی و پشتیبانی ، مالی و معیشتی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شکل گرفته است:
رئوس فعالیتها:
‌- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضاء دانشگاه
‌- هماهنگی با واحدهای مختلف صنفی مثل تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و ... به منظور ارائه خدمات بهتر
‌‌- عقد قرارداد با بانکهای عامل با استفاده از پشتیبانی اعتبارات دانشگاه در خصوص اعطای تسهیلات مختلف قرض‌الحسنه خرید خودرو، خرید کالا، جعاله مسکن و ...
‌- عقد قرارداد با واحدهای مختلف آموزشی، فرهنگی در سطح شهر جهت بهره‌مندی همکاران و خانواده‌های ایشان ازتسهیلات آموزشی و فرهنگی در سطح استان
‌- برپایی اردوهای آموزشی- فرهنگی و سیاحتی- تفریحی برای همکاران و خانواده‌های محترم ایشان
‌- انجام امور مربوط به بیمه درمان کارکنان با عقد قرارداد در خصوص بیمه تکمیلی ، شخص ثالث ، بدنه و ...
‌- پرداخت کمکهای غیر نقدی مختلف در مناسبتهای ملی و مذهبی به استناد آیین نامه
‌- پیگیری در جهت اجرای مفاد رفاهی مربوط به آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی
‌- رسیدگی به امور مربوط به مهد کودک و نظارت بر امور آموزشی و اجرایی مهد کودک
‌-انجام امور مربوط به خانه‌های سازمانی از قبیل تحویل و تحول و رسیدگی به تقاضاهای متقاضیان
‌- پیگیری و تعامل با ستاد رفاهی وزارت متبوع در خصوص استفاده همکاران ازتسهیلات وزراتخانه
‌- تعامل باسایر دانشگاهها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم در خصوص معرفی همکاران برای استفاده از تسهیلات رفاهی
‌- ارائه خدمات اسکان به همکاران سایر دانشگاهها
‌- انجام امور محوله

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است