اخبار جدید


خبرهای بیشتر

مدیر كميته اخلاق در پژوهش
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://sku.ac.ir/~mobini
اطلاعیه ها
اخذ کد اخلاق
١٣٩٧/٠٥/٢٤
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است