چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

 

گروه گیاه پزشکی

تخصص‌های موجود

 • گیاه پزشکی
 • بیماری شناسی گیاهی

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • تهیه نقشه پراکنش علف های هرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • تهیه و طراحی سیستمهای خبره علفهای‌هرز برای محصولات کشاورزی
 • انجام مشاوره و نظارت در زمینه مدیریت بیمارهای قارچی و پروکاریوتی گیاهان در کلیه مراحل تولید محصولات زراعی، باغی و غیر مثمر
 • ارزیابی اثر ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی جدید داخلی و وارداتی روی عوامل بیماریزائی قارچی و پروکاریوتی
 • مطالعات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی عوامل بیماریزای قارچی، پروکاریوتی و اثر متقابل پاتوژن و میزبان

 

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • بررسی نمونه های گیاهی یا با منشاء گیاهی، حیوانی و صنعتی داخلی و وارداتی از نظر آلودگیهای قارچی و پروکاریوتی
 • شناسایی بیماریهای پس از برداشت و زهرابه‌های قارچی و باکتریائی (توکسین‌ها، بمنظور جلوگیری از تولید آن‌ها در محصولات کشاورزی)
 • ارایه منابع مقاومت، مکانیسم دفاعی و القاء مقاومت به گیاهان در مقابل عوامل بیماریزای قارچی و پروکاریوتی
 • ردیابی و شناسایی عوامل بیماریزای قارچی، پروکاریوتی و عوامل بیماریزای غیرانگلی ازطریق بازدیدهای منطقه‌ای، کسب اطلاعات از مؤسسات تک‌محصولی و دستگاه‌های اجرایی و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های قارچی و پروکاریوتی

 

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است