دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مجید اولیاء دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
ارسلان خلیلی مقدم استادیار2187arsalan.khalili@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
مجید صیام پور اشکاوندی دانشیار03832324401siampour@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی اکبر فدائی تهرانی دانشیار3834424428ma_fadaei@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
علی رضا نعمتی استاد تمام2417alireza.nemat@ymail.com مشاهده صفحه خانگی
فاطمه یوسفی کوپائی استادیار2558f_yousefi2005@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است