چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


تعداد بازدید: ٢٨٩٠
 

:


کد خبر: ١٢

تاریخ انتشار: ٢٩ تیر ٢٠١٥ ساعت ١٠:١٣

دو نفر از اعضای هیئت علمی گروه گیاهپزشکی ارتقا مرتبه پیدا کردند.

آقایان دکتر مجید اولیاء و دکتر علی اکبر فدایی تهرانی از استادیاری به دانشیاری ارتقا پیدا کردند گروه گیاهپزشکی ضمن تبریک به این عزیزان برای آنان و سایر اعضای گروه موفقیت های بیشتر آرزو می کند.

دانشجویان ترم ششم گیاهپزشکی برای  آشنایی با آفات و بیماری گیاهان زراعی از مزارع لردگان بازدید کردند

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است