دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩


تعداد بازدید: ١١٥
 

مسئول را ه اندازی دانشکده فنی و مهندسی بروجن

اولین دوره انتحابات نمایندگان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بروجن


کد اطلاعیه: ٥٧

تاریخ انتشار: ٢٦ آذر ١٣٩٨ ساعت ١٦:٣٣

​​

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است