دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ١٢١
 

بازدید رئیس و هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی بروجن

کد رویداد: ١٠٣٠
تاریخ رویداد: ٠٦ آذر ١٣٩٨ ساعت ٠:٠

رئیس و هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی بروجن بازدید نموذند 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است