دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٣٢٩
 

مسئول را ه اندازی دانشکده فنی و مهندسی بروجن

بازدید رئیس و هیات رئیسه دانشگاه از دانشکده فنی و مهندسی بروجن

رئیس و هیات رئیسه دانشگاه در ر.ز چهارشنبه مورخ ششم آذرماه هزاروسیصد و نود وهشت از دانشکده فنی و مهندسی بروجن بازدید نمودند

کد خبر: ٦٢٦٥

تاریخ انتشار: ٢٠ آذر ١٣٩٨ ساعت ١٥:٤٠

         رئیس و هیات رئیسه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ششم آذرماه هزاروسیصد و نود وهشت  از دانشکده فنی و مهندسی بروجن بازدید و در حریان امور دانشکده قرار گرفتند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است