پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩

مسئول راه اندازی دانشکده

 
                   آقای سهراب خاکپور​

                       مدارک تحصیلی: 

​​


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است