پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩

دبیرخانه               

این دانشکده دارای دبیرخانه مستقل بوده و به شبکه دولت نیز متصل است .

نشانی: بروجن، بلوار مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بروجن        تلفن تماس: ۳۴۲۳۰۵۶۶-۰۳۸  

صندوق پستی: ۱۳۷-۸۸۷۱۵                                             ایمیل :      infobef@sku.ac.ir

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است