نام و نام خانوادگی:

سهیلا آتشگاهی

رشته:

کارشناسی ارشد انگل شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
" شیوع عفونت سرمی نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان نیشابور با استفاده از روش ELISA "

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است