پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨


مریم عباس والی

استادیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی با استفاده از مواد ضد میکروبی طبیعی
   افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی با استفاده از آنتی اکسیدانهای طبیعی
   استفاده از پوششهای خوراکی فعال جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت مرغ
   استفاده از پوششهای خوراکی فعال جهت افزایش عمر ماندگاری گوشت ماهی
   مواد ضد میکروب طبیعی
   جایگزین نمودن آنتی اکسیدانهای طبیعی با سنتزی در روغنهای خوراکی جهت افزایش مدت زمان نگهداری آنها
   جلوگیری از ایجاد لکه سیاه در میگو با استفاده از عصاره طبیعی برگ زیتونسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. , Effect of olive leaf extracts on Salmonella typhimurium ,
2. , The effects of aqueous and alcoholic saffron (Crocus sativus) tepal extracts on quality and shelf-life of pacific white shrimp (Litopeneous vannamei) during iced storage ,
3. , Effect of electrical stimulation and ageing on postmortem changes and meat quality in sheep ,
4. , Effects of Medium-Voltage Electrical Stimulation on Postmortem Changes in Fat-Tailed Sheep ,
5. , First Detection of Sarcocystis hirsuta from Cattle in Iran ,
6. , Effect of leaf extract of olive (Olea europaea) cultivars on Staphylococcus aureus ,
7. , Antibacterial Impact of Methanol Extract (Eryngium Caeruleum) on Escherichia Coli and Staphylococcus Aureus in a Food Model at ۴ °C ,
Research Journal
٨. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش اول: شیر و فراورده های آن ,
٩. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش دوم: گوشت و فراورده های گوشتی ,
١٠. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتریهای بیماریزا در ایران بخش سوم: غذاهای دریایی ,
١١. , مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (Rhus criaria L) بر باکتری اشریشیا کولای در شرایط آزمایشگاهی ,
١٢. , بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری های بیماریزا در ایران، بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ ,
١٣. , اثر بسته‌بندی بر برخی ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و فیزیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در یخچال ,
١٤. , مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون (Olea europaea) بر باسیلوس سرئوس ,
١٥. , بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های استونی، اتانولی و متانولی برگ چهار رقم زیتون ایرانی بر اشریشیاکلای ,
١٦. , استاندارد کردن روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک ,
١٧. , بررسی آلودگی میکروبی سالادهای الویه عرضه شده در بازار اصفهان ,
١٨. , بررسی ویژگی های شیمیایی و میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ های صنعتی مصرفی شیراز ,
19. , Inhibitory Effect of Echinophora platyloba Essential Oil on Aspergillus flavus in Culture Media and Cheese ,کتب و جزوات
١. ، ارزیابی و مدیریت سلامت و کیفیت غذاهای دریایی،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. الناز محمدی اثر ضد باکتریای عصاره الکلی سماق روی برخی باکتریهای بیماری زای غذازاد در عصاره گوشت دوشنبه ١ آبان ١٣٩١
٢. ستار بهمنی نیا بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون ( (Olea europaeaدر پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
٣. محبوبه نادری بلداجی بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (OleaeuropaeaL.) در پایداری اکسیداتیو روغن سویا جمعه ١ آبان ١٣٩٤
٤. بنفشه مستغاثی ارزیابی افزودن عصاره استونی برگ زیتون L.) olea europaea) براکسیداسیون روغن سویا جمعه ١ آبان ١٣٩٤
٥. فاطمه شهریاری گشینگانی بررسی اثر مهاری نانو ذره اکسید روی (Zno) درتشکیل بیوفیلم برخی باکتری‌های بیماریزای غذازاد شنبه ١ آبان ١٣٩٥
٦. محمود اسماعیلی کوتمهر مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
٧. افشین رعنایی بررسی ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبـــی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر تغییرات کیفی و مدت زمان ماندگاری میگوی سفید اقیانوسی نگهداری شده در پودر یخ پنج شنبه ١ آبان ١٣٩٣
٨. حامد طالب نجف ابادی اندازه گیری سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ های صنعتی و سنتی موجود در بازار شیراز جمعه ١ آبان ١٣٩٤
٩. سجاد روستا اندازه گیری ناتامایسین در دوغ های صنعتی و سنتی موجود در بازار شیراز شنبه ١ آبان ١٣٩٥
١٠. پروین محسنی سی سخت مطالعه اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه زنیان Carum copticum)) و گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifolia) بر باکتری های لاکتوکوکوس گارویه و استرپتوکوکوس اینیایی شنبه ١ آبان ١٣٩٥
١١. ندا وهابی انارکی تاثیر پاستوریزاسیون پس از بسته بندی (post-packaging pasteurization) و پلی¬لایزین در افزایش مدت زمان ماندگاری سینه بوقلمون آماده برای مصرف شنبه ١ آبان ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است