دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩


امین بیغم صادق

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

dr.bigham@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Tissue engineering and regenerative medicine: مهندسی بافت و بازسازی بافت با استفاده از داربستهای بیولوژیکی، سلولهای بنیادی و القا کننده های تولید بافتسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. زهرا بویری منجی اثرات استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت نانو و داکسی سایکلین بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیک چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢. ایمان حفار مقایسه اثرات پلاکت لیوفیلیزه انسانی و پودر استخوان ماهی بر التیام استخوان در مدل حیوانی خرگوش یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است