جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨


امین بیغم صادق

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

dr.bigham@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Tissue engineering and regenerative medicine: مهندسی بافت و بازسازی بافت با استفاده از داربستهای بیولوژیکی، سلولهای بنیادی و القا کننده های تولید بافتسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است