جمعه ١١ مهر ١٣٩٩


فرزانه حسینی

استادیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   روش های تصویربرداری تشخیصی در تشخیص و ارزیابی روند بیماری های مختلف در حیوانات
   بررسی رادیوگرافیک کمی استئوپروز در پرندگان
   ارزیابی اکوکاردیوگرافیک اثرات داروهای مختلف بر سیستم اسکلتی و قلب و عروق در حیوانات مختلفسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است