جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


مهرداد فتح اللهی

استادیار

شیلات

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تغذیه آبزیان و جیره
   رنگدانه های طبیعی و کاربرد آن در جیره و تغذیه ماهیان
   کاربرد عصاره های طبیعی و جایگزینی آنها در درمان و سلامت در مدیریت پرورش به جای مواد شیمیایی
   اکولوژی آبهای شیرین و تولیدات طبیعی و ماکروبنتوزهای آبهای داخلیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی شیلات، ، روسیه ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، تکنولوژی شیلات، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است