یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


احسان سلیمانی نژادیان

استادیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن:

soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Immunology and Neuroimmunology : I am mostly interested in immune system. Complexity and chaos of the system always have been a magnet for me. My research focuses on innate and adaptive immune responses during fatty liver, (Alcoholic fatty liver and Nonalcoholic fatty liver).سوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Ehsan Soleymaninejadian*, Krishna Pramanik, Esmaeil Samadian., Immunomodulatory properties of Msenchymal Stem Cells: Cytokine and Factors. , 2012; 67: 1–8کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است