پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
محمد رضااصلانیاستاد تمام03832324401
فرید براتیدانشیار03832324401
شهاب بهادراناستادیار03832324401
امینبیغم صادقاستاد تمام03832324427
موسی جاودانیدانشیار03832324401
افشین جعفری دهکردیدانشیار03832324401
فرزانه حسینیاستادیار03832324401
مرتضیحسینی نژاددانشیار03832324401
عبدالکریم زمانی مقدمدانشیار03832324401
سیاوش شریفیاستادیار03832324401
ناصرشمس اسفند آبادیدانشیار03832324401
ابوالفضل شیرازیاستاد تمام03832324401
غلامعلی کجوریاستاد تمام03832324427
علی کدیوردانشیار03832324427
عبدالناصرمحبیدانشیار03832324401


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است