چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
معماری کامپیوتر ابراهیم رحیمیمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر ابراهیم رحیمیمهندسی کامپیوتر230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است