چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
آموزش مجازی هادی خسروی فارسانی
مرتضی طاهری اردلی
مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است