شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
برنامه نویسی پیشرفته هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
ریاضیات گسسته عباس حریمهندسی کامپیوتر130
کارگاه کامپیوتر عباس حریمهندسی کامپیوتر101
نظریه زبانها و ماشینها مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130
معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر230
طراحی الگوریتم رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
مدار الکتریکی امیر هاشمیمهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر101
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر مهندسی کامپیوتر201
سیگنالها و سیستمها رضا روحانیمهندسی کامپیوتر130
تحلیل و طراحی سیستم ها مهندسی کامپیوتر130
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
ساختمان داده مجتبی مصطفویمهندسی کامپیوتر130
برنامه نویسی پیشرفته 2 محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
آزمایشگاه پایگاه داده هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر101
مهندسی اینترنت هادی خسروی فارسانیمهندسی کامپیوتر130
هوش مصنوعی و سیستم خبره محمد احسان بصیریمهندسی کامپیوتر130
شبکه های کامپیوتری عباس حریمهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است