شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


 

بخش وسیعی از جنگلهای زاگرس مرکزی در استان چهارمحال و بختیاری قرارگرفته‌است. حفاظت، حمایت و بهره‌برداری صحیح از این منابع تجدیدپذیر در کنار برقراری چهارچوبی علمی برای اطمینان از تولید پایدار این منابع از جمله وظایف جنگلبانان در قبال نسل کنونی و نسلهای آینده است. گروه علوم جنگل در سال ١٣٨٥ بر اساس اصل فوق‌ تاسیس شد، تا نه تنها دوره‌های مختلف آموزش جنگلداری را برای پرورش نیروی کار مور نیاز در این عرصه فراهم سازد، بلکه تحقیقات علمی در عرصه‌های مختلف علوم جنگل را در مقیاس محلی و ملی سازمان دهد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است