چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨


بخش وسیعی از جنگلهای زاگرس مرکزی در استان چهارمحال و بختیاری قرارگرفته‌است. حفاظت، حمایت و بهره‌برداری صحیح از این منابع تجدیدپذیر در کنار برقراری چهارچوبی علمی برای اطمینان از تولید پایدار این منابع از جمله وظایف جنگلبانان در قبال نسل کنونی و نسلهای آینده است. گروه علوم جنگل در سال ١٣٨٥ بر اساس اصل فوق‌ تاسیس شد، تا نه تنها دوره‌های مختلف آموزش جنگلداری را برای پرورش نیروی کار مور نیاز در این عرصه فراهم سازد، بلکه تحقیقات علمی در عرصه‌های مختلف علوم جنگل را در مقیاس محلی و ملی سازمان دهد. تخصص‌های موجود در این گروه جوابگوی اغلب نیازهای آموزشی و پژوهشی در این رشته بوده و همانطور که از نام گروه برمی‌آید طیف وسیعی از علوم را شامل می‌شوند، که عباتند از: انجام برآوردهای کمی از وضعیت جنگل، تعیین فاکتورهای اصلی محصولدهی در سطح درخت و توده، مدلسازی رشد و ساختارجنگل؛ جنگلشناسی، برآوردهای زیستی ازجمله تعیین پوشش گیاهی و تنوع زیستی،‌ انجام پروژه‌های آمایش سرزمین با هدف تخصیص بهینه منابع و مدیریت صحیح عرصه‌های جنگلی، با استفاده از انواع فن‌آوری‌ها و ابزار سنجش از دور و نزدیک؛ تهیه پروژه‌های اقتصادی – اجتماعی باهدف مشارکت بیشتر روستاییان، توسعه پایدار و بهره‌برداری از محصولات فرعی و تهیه واجرای طرح‌های تولید درخت جنگلی،‌ جنگلزراعی، جنگلداری شهری و جنگلکاری.

 

نام گروه

نام گرایش و مقاطع تحصیلی

علوم جنگل

علوم جنگل و جنگلداری

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است