پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محسن بهمنی استادیار03832324401mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حمید رضا ریاحی بختیاری استادیار hriyahi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی سلطانی دانشیار+98-38-32324423ali.soltani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مژگان عباسی استادیار03834424423  مشاهده صفحه خانگی
صالح کهیانی استادیار03832324401skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
داوود مافی غلامی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
بیت الله محمودی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
نبی اله یارعلی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است