شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
حمید رضا ریاحی بختیاری استادیار03834424423hriyahi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی سلطانی دانشیار038-32324423ali.soltani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مژگان عباسی دانشیار03834424423mozhgan.abasi@gmail.com mozhgan.abbasi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
صالح کهیانی استادیار03832324401skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
داود مافی غلامی دانشیار03832324401mafigholami@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
بیت الله محمودی دانشیار03832324401mahmoudi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
نبی اله یارعلی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است