جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محسن بهمنی استادیار03832324401mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حمید رضا ریاحی بختیاری استادیار hriyahi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی سلطانی دانشیار+98-38-32324423ali.soltani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مژگان عباسی استادیار03834424423  مشاهده صفحه خانگی
صالح کهیانی استادیار03832324401skahyani@yahoo.com - skahyani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
داود مافی غلامی استادیار03832324401mafigholami@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
بیت الله محمودی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
نبی اله یارعلی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است