سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محمدرضا اشرف زاده دانشیار03832324423mrashrafzadeh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی جعفری دانشیار32324423jafari.ali@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
رسول زمانی احمد محمودی دانشیار03832324401zamani@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
نسرین قرهی استادیار03832324423nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فاطمه محمدیاری استادیار mohammadyari.f@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است