پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩

نیمسال­های ارائه درس­ها برای دانشجویان دوره رزیدنسی مامایی و بیماری­های تولیدمثل دام پس از بازنگری

واحد الزامی: 40

واحد اختیاری: 6

طرح تحقیقاتی: 16

نیمسال اول

 1. بیولوژی و اندوکراینولوژی تولیدمثل : 3 واحد
 2. مامایی پیشرفته دامپزشکی: 5 واحد
 3. *روش تحقیق: 2 واحد
 4. کشیک درمانگاهی 1: 2 واحد

نیمسال دوم

 1. بیماری­های تولیدمثل اسب: 2 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل اسب: 1 واحد
 3. کنترل و پیشگیری بیماری­های پستان: 3 واحد
 4. سمینار 1: 1 واحد
 5. *جراحی کاربردی دستگاه تناسلی دام بزرگ: 1 واحد
 6. کشیک درمانگاهی 2: 2 واحد

نیمسال سوم

 1. بیماری­های تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ: 3 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل نشخوارکنندگان (1): 2 واحد
 3. فناوری­های تولیدمثل (1): 2 واحد
 4. سمینار 2: 1 واحد
 5. کشیک درمانگاهی 3: 2 واحد

نیمسال  چهارم

 1. بیماری­های تولیدمثل گوشتخواران: 2 واحد
 2. تشخیص بالینی در تولیدمثل گوشتخواران: 1 واحد
 3. فناوری­های تولیدمثل (2): 2 واحد
 4. کشیک درمانگاهی 4: 2 واحد
 5. سمینار 3: 1 واحد
 6. *تولیدمثل حیات وحش: 1 واحد
 7. *تشخیص بالینی در تولیدمثل نشخوارکنندگان (2): 1 واحد

نیمسال پنجم

 1. بیماری­های تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک: 1 واحد
 2. *جراحی کاربردی دستگاه تناسلی گوشتخواران: 1 واحد
 3. کشیک درمانگاهی 5: 2 واحد
 4. طرح تحقیقاتی 1: 4 واحد

نیمسال­های ششم تا هشتم

            طرح تحقیقاتی 2 تا 4: 12 واحد

 • دروس ستاره­ دار (*) دروس اختیاری هستند و ممکن است بر حسب شرایط جایگزین شوند.

 

نیمسال­های ارائه درس­ها برای دانشجویان رشته دکترای تخصصی فناوری­های تولیدمثل در دامپزشکی

واحد الزامی: 6

واحد اختیاری: 6

طرح تحقیقاتی: 24

نیمسال اول

*فناوری استحصال و انتقال تخمک و جنین: 2 واحد

آشنایی با روش­های آزمایشگاهی و اصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول: 3 واحد

نیمسال دوم

 1. روش تحقیق پیشرفته: 2 واحد
 2. *تکنولوژی تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی: 3 واحد
 3. *تکنیک­های پیشرفته ملکولی 2 واحد
 4. *آزمایشگاه بیولوژی ملکولی 2 واحد
 5. *شبیه ­سازی و حیوان تراریخته 2 واحد

نیمسال سوم

 1. طرح تحقیقاتی: 24

 

 • دروس ستاره­ دار (*) دروس اختیاری هستند و ممکن است بر حسب شرایط جایگزین شوند.
 • ---------------------------------------------------

برنامه ترم بندی واحد های دروس دروه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

 

ترم 1

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

نوع واحد

جمع

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها

2

2

34

34

اجباری

2

اصول سم شناسی

2

2

-

34

34

-

جبرانی

3

عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

4-

بهداشت محیط در صنایع غذایی

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

 

ترم 2

 

 

 

 

 

 

1

کنترل شیمیایی مواد غذایی

3

2

1

68

34

34

اجباری

2

کنترل میکروبی مواد غذایی

3

2

1

68

34

34

اجباری

3

بهداشت وکنترل شیر و فرآورده ها

2

1

1

51

17

34

اجباری

4

آلودگی محیطی مواد غذایی

2

1

1

51

17

34

اجباری

 

ترم 3

 

 

 

 

 

 

1

استانداردها و قوانین مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

2

روش های نمونه برداری مواد غذایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

3

بهداشت و صنایع غذایی دریایی

2

2

-

34

34

-

اجباری

4

اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

2

2

-

34

34

-

اختصاصی اختیاری

5

پروژه

1

-

1

34

-

34

اجباری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4

 

 

 

 

 

 

1

سمینار

1

-

1

34

-

34

اجباری

2

پایان نامه

6

-

 

-

-

 

پایان نامه

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

واحدها و برنامه تحصیلی دوره تخصصی داخلی دام های بزرگ- دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

 

ترم اول

عنوان درس

نظری

عملی

روش تحقیق و آمار حیاتی

2

0

تکنیکهای تشخیصی و روشهای درمانی

1

1

کلینیکال پاتولوژی

2

1

بیماری های دستگاه ادراری

1

0

کشیک درمانگاهی 1

0

2

جمع واحدها

6

4

 

 

 

 

ترم دوم

عنوان درس

نظری

عملی

مسمومیت دام

2

0

بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان

2

0

سونوگرافی و رادیوگرافی

1

1

بیماریهای دستگاه گردش خون

2

0

بیماریهای متابولیک

2

0

کشیک درمانگاهی 2

0

2

جمع واحدها

9

3

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

عنوان درس

نظری

عملی

بیماریهای دستگاه اعصاب

1

0

آسیب شناسی پیشرفته

1

1

کشیک درمانگاهی 3

0

2

بیماریهای پوست و غدد داخلی

1

0

بیماریهای دستگاه تنفسی

2

0

سمینار 1

1

0

بیماری های چشم و گوش

1

0

بیماریهای دوره نوزادی

1

0

بیماری های ناشی از کمبودها

1

0

جمع واحد

9

3

 

 

 

 

ترم چهارم

عنوان درس

نظری

عملی

بیماری های عفونی دام

3

0

بیماری های نشخوارکنندگان کوچک

1

0

کشیک درمانگاهی 4

0

2

     

بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها

1

0

سمینار 2

1

0

فارماکولوژی درمانگاهی

1

0

جمع واحدها

7

2

 

 

 

 

 

 

 

ترم پنجم

عنوان درس

نظری

عملی

پروژه تحقیقاتی 1

0

3

پروژه تحقیقاتی 2

0

4

کشیک درمانگاهی 5

0

2

جمع واحدها

0

9

     
 

 

 

 

 

ترم ششم

عنوان درس

نظری

عملی

پروژه تحقیقاتی 3

0

4

پروژه تحقیقاتی 4

0

4

     

جمع واحدها

0

8

     

جمع کل واحدها

60

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل دروس جدید یا تغییر یافته

 

 1. بیماری های دستگاه ادراری:

 مقدمه (فیزیولوژی ، آناتومی دستگاه ادراری)، معاینه اختصاصی دستگاه ادراری، تظاهرات درمانگاهی بیماری های دستگاه ادراری (ترکیبات غیر طبیعی ادرار، تغییرات میزان ادرار)، بیماری های کلیه (گلومرولونفریت، نفروز، نفریت بینابینی، نفریت آمبولیک، پیلونفریت، هیدرونفروز)، بیماری های مثانه و میزراه (تورم مثانه، پارگی مثانه)، سنگ های ادراری در اسب، سنگ های ادراری نشخوارکنندگان، باز بودن یوراکوس، تورم عفونی غضیب در گوسفند

 1. بیماری های دوره نوزادی:

مقدمه (آبستنی، زایمان و ...)، آغوز و آهمیت آن، تغذیه نوزاد، بیماری های مادرزادی یا ارثی (آرتروگریپوز، تاندون های جمع شده، هیدروسفالوس، ...)، نوزاد نارس و مراقبت از آن، عدم بلوغ تنفسی، بیماری های ناف،

 

 1. بیماری های نشخوارکنندگان کوچک

مقدمه (اهمیت اقتصادی و اجتماعی پرورش گوسفند و بز در ایران و سایر کشورها)، کلیات پرورش گوسفند و بز، عوامل سقط در گوسفند و بز، بیماری های نوزادان نشخوارکنندگان کوچک (دهان آبکی، اسهال، ...)، بیماری های انگلی (ترماتودها، نماتودها و انگل های خارجی)، فوت رات، پنومونی، لنفادنیت کازئوز، واکسیناسیون،

 

 1. فارماکولوژی درمانگاهی:

روش های به کار گیری داروها، آنتی بیتیک ها (پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها، تتراسیکلین ها، آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، ...)، سولفامیدها، داروهای ضد قارچی، داروهای ضد انگلی - کرمی (بنزومیدازول ها، رافوکسانید-کلوزانتل، آیورمکتین ها)، آفت کش ها، داروهای ضد تک یاخته ای (داروهای ضد کوکسیدیوز، تیلریوز، بابزیوز و تریپانوزوم)

 

 1. مسمومیت های دام:

کلیات (تعاریف، توکسیکوکینتیک، عوامل خطرساز مسمومیت ها، بیماری زایی سموم، تشخیص مسمومیت ها، درمان مسمومیت ها)، مسمومیت با نیترات- نیتریت، مسمومیت با اگزالات ها، مسمومیت با گلیکوزیدهای سیانوژنیک، مسمومیت با گلیکوزیدهای قلبی، مسمومیت با آلکالوئیدهای پیرولیزیدین، سندرم حساسیت به نور، مسمومیت با گوسیپول، مسمومیت با اوره، مسمومیت با سرخس عقابی، مسمومیت با آفت کش ها (سموم ارگانوفسفره، سموم ارگانوکلره، پایرتروئیدها)، مسمومیت با مایکوتوکسین ها (آفلاتوکسین ها، تریکوتسن ها ...)، مسمومیت با فلزات سنگین (سرب، ارسنیک، مس، روی، کادمیوم، سلنیوم)، مسمومیت با جونده کش ها، مسمومیت با فلوئور، آشنایی با گیاهان سمی ایران، مسمومیت با نمک، مسمومیت با حشرات و جانوران سمی.

 

 1. بیماری های متابولیک:

کلیات، متابولیسم و هموستاز کلسیم- فسفر تب شیر،سندرم گاو زمین گیر، کتوز، سندرم کبد چرب، هیپوفسفاتمی-هموگلوبینوری بعد از زایمان، استئودیستروفی فیبروزا، متابولیک پروفایل، هیپومنیزیمی، رابدومیولیز اسب،

 

 1. بیماری های ناشی از کمبود:

 کلیات، کمبود ویتامین A، کمبود ویتامین E و سلنیوم،  کمبود تیامین، کمبود کبالت – ویتامین B12، کمبود روی، کمبود مس، کمبود ویتامین D ، کمبود نمک، کمبود ید،

 

 1. روش تحقیق و آمار حیاتی:

Research question, Choosing the subjects (selection criteria, sampling …), Research design (Cohort studies, cross-sectional studies, retrospective studies "case-control", clinical trials), Planning of measurements, Hypothesis, Variables, Sample size calculation, Blinding and randomization, Statistics.

 

 1. رادیولوژی و سونوگرافی:

ر ادیولوژی سر و گردن، رادیولوژی قفسه صدری، رلدیولوژی محوطه بطنی، رادیولوژی دستگاه ادراری، سونوگرافی کبد گاو، سونوگرالفی چشم اسب، سونوگرافی قفسه صدری، سونوگرافی قلب، سونوگرافی دستگاه گوارش، سونوگرافی دستگاه ادراری،

 

 1. بیماری های قلب و عروق:

کلیات- فیزیولوژی قلب، نارسایی های قلب، معاینه اختصاصی قلب ( الکتروکاردیوگرام-اکوکاردیوگرافی- آنژیوگر افی – سوفل های قلبی – بیومارکرهای قلب)، آر یتمی های قلبی (ریتم نرمال-آریتمی سینوسی- بلوک های قلبی- فیبریلاسیون دهلیزی)، پر یکاردیت، بیماری های اندوکارد و اندوکاردیت، میوکاردیت، بیماری بریسکت، بیماری های عروق، بیماری های خون

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

برنامه ترم بندی دکترای تخصصی بیماری های طیور دانشکده دامپزشکی شهرکرد

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

تشریح اختصاصی پرندگان

2

1

1

2

مسائل اختصاصی طیور گوشتی

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی(1)

3

 

3

4

آمار حیاتی پیشرفته

3

2

1

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

4

7

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

مسائل اختصاصی نیمچه تخمگذار

3

1

2

2

کشیک درمانگاهی (2)

3

 

3

3

ایمونولوژی عمومی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

9

2

7

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

باکتری شناسی پیشرفته

1

 

1

2

مسائل اختصاصی طیور تخمگذار

3

1

2

3

کشیک درمانگاهی (3)

3

 

3

4

آسیب شناسی اختصاصی پرندگان

3

1

2

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

2

8

 

 

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

بیماری های پرندگان (1)

3

3

 

2

مسائل اختصاصی مرغ مادر

4

2

2

3

پایان نامه (1)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

11

5

6

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال پاتولوژی اختصاصی

3

1

2

2

بیماری های پرندگان (2)

3

3

 

3

پایان نامه (2)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

10

4

6

 

 

نیمسال ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

1

کلینیکال فارماکولوژی

3

2

1

2

پایان نامه (3)

4

 

4

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

7

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است