چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


تعداد بازدید: ٢٩٣
 

تاریخ امتحانات میان ترم دروس سرویسی


کد اطلاعیه: ٢٢٣

تاریخ انتشار: ٢٢ فروردین ١٤٠٢ ساعت ١٤:٣٢

ریاضی۱ :۷ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ ـ ۱۰:۳۰ 

ریاضی۲ :۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ ـ ۱۰:۳۰ 

معادلات دیفرانسیل : ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ ـ ۱۰:۳۰ 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است