شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
ریاضی کاربردی
آموزش ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی
آنالیز عددی
کد-گراف-رمز
ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل
--
--
-
-
-
--
-
ریاضی محض
آنالیز
جبر
ریاضیات و کاربردها
-
-
--
علوم کامپیوتر
آمار اجتماعی
محاسبات علمی
محاسبات نرم و هوش مصنوعی
علوم کامپیوتر
-
-
-
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است