دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
ریاضی کاربردی
آنالیز عددی
تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی(کد-گراف-شبکه)
آنالیز عددی-آموزش محور
کد گذاری گراف و شبکه های کامپیوتری
کد گذاری گراف و شبکه های کامپیوتری-آموزش محور
زراعت واصلاح نباتات
معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی-آموزش محور
دبیری ریاضی
ریاضیات و کاربردها
-
-
--
--
--
--
--
--
--
ریاضی محض
آنالیز
جبرآنالیز
جبر
آموزش ریاضی
جبر-آموزش محور
ریاضی محض
-
--
-
--
--
-
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است