چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢

تعداد بازدید: ٤٣٠
 
https://conf.sku.ac.ir/CSE2022

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

کد رویداد: ١٠٧٨
تاریخ رویداد: ١٦ شهریور ١٤٠١ ساعت ٠:٠

با توجه به گسترش روز افزون طرح و توسعه در بخشهای مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی و همچنین رشد قابل توجه تحقیقات در زمینه های مختلف علمی در سالهای اخیر، استفاده از علوم داده و نیاز محققین به کاربرد آنها بیش از پیش محسوس است. از این روی، در چند سال اخیر تمرکز بسیاری از تحقیقات در حوزه کامپیوتر در این حوزه بوده و به نظر می رسد که در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. علوم داده و مهندسی دانش از مباحثی هستند که در رشد و تعالی کسب و کارهای متنوع نقش به سزایی دارند و به نوعی آینده نگری در بسیاری از کسب و کارها و برنامه های استراتژیک در این حوزه ها، متکی بر دستاوردهای این حوزه های پیشرو می باشد. در کنار این مباحث استفاده از تکنیکها و الگوریتمهای محاسباتی در تحلیل داده ها و استفاده از آنها در کسب و کارهای نوین و استارت آپ های فناورانه در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. امروزه کمتر استارت آپ و کسب و کارهای نوآورانه ای را می توان تعریف نمود که در آنها نقش محاسبات نرم در کنار فرایندها و تکنولوژی های نرم افزاری پررنگ نباشد. از این روی، تقریبا در همه حوزه های فنی، اقتصادی، مالی، پزشکی، کشاورزی، ... استفاده از این تکنولوژی ها به شدت مورد توجه محققان و متخصصین می باشد. این موارد نشان دهنده تنوع مناسب تحقیقات در حوزه های علوم داده و محاسبات نرم می باشد. این امر فرصت مناسبی را فراهم می نماید تا با مشارکت همکاران متخصص در دانشگاه، زمینه مناسبی برای گردهمایی محققان در این حوزه ها فراهم گردد. تجربه برگزاری اولین دوره این کنفرانس در سال ۱۴۰۰ و استقبال محققان و متخصصان از این کنفرانس موجب گردید، برگزاری دومین دوره این کنفرانس مورد توجه قرار گیرد. امید است این رویداد به یکی از رویدادهای برتر ملی در این حوزه تبدیل گردد.

 

https://conf.sku.ac.ir/Confs/CSE2022/Datafiles/Poster/2940170_1401%20(3).jpg

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است